is toegevoegd aan uw favorieten.

Tentoonstelling van bouw-, beeldhouw- en schilderkunst in het stedelijk museum te Amsterdam, 16 Sept. tot 16 Oct. 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijdende is. De groote beslistheid en het gemakkelijk kunnen, waarvan deze teekeningen blijk geven, mogen ons wijzen naar wat allereerst misschien de belangstelling verdient van hen, die met bouwkundig onderwijs belast zijn.

Wij danken aan de bijzondere welwillendheid van den heer Royen, Referendaris van de afdeeling Kunsten en Wetenschappen, het voorrecht, hier de zeldzame verzameling teekeningen van Pif.ter Post te kunnen exposeeren, terwijl Z. Exc. de Minister van Binnenlandsche Zaken toestond uit het Rijks-Prentenkabinet de verzameling ontwerpen van interieurs enz. en de portretten van architecten uit vroegere eeuwen ten toon te stellen; hier past ons een woord van dank aan den heer Moes, Directeur van 's RijksPrentenkabinet voor de groote welwillendheid, waarmede ons in deze steun en medewerking werd verleend.

Ten slotte rust op ons de aangename taak een woord van dank te brengen aan het Gemeentebestuur voor het welwillend ter beschikking stellen van het Gemeente-Museum, en voorts aan de heeren Breitner en Molkenboer, die bij het arrangeeren der tentoonstelling zoo zeer op prijs gestelde diensten bewezen, en in 't algemeen aan allen, die door hun inzending blijk van belangstelling in deze hebben gegeve.

DE FEESTCOMMISSIE.

Amst., Sept. 1905.