is toegevoegd aan uw favorieten.

Tentoonstelling van bouw-, beeldhouw- en schilderkunst in het stedelijk museum te Amsterdam, 16 Sept. tot 16 Oct. 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sculpt. Naar eene teekening van J. Verstegen, naar eene schets van Schoemaker. „Garthuisianus."

Zegel van het Klooster.

23 Overblijfsel van de Kapel van het Maria Klooster, op het Rokin, hoek Kalfsvelsteeg. Teekening O. I. inkt.

24 Ingang naar het Begynhof, over de Begynensloot. Aquarel door (Lamberts?).

Als voren. Schets van eene vroegere toestand. Onvoltooide aquarel.

25 De huizen van het Begynhof, aan de zijde van den N. Z. Voorburgwal, vóór de demping, 1884. Aquarel van J. M. A. Rieke.

26 Begynhof-Watergang. Aquarel door Schikkjnger.

27 De ingang van 't Jongens-Burgerweeshuis, door G. Lamberts.

28 De ingang van het Meisjes-Burgerweeshuis tegenover de Pijpenmarkt. Boven aan den gevel van het hoekhuis der St. Lucifinsteeg zijn een weesjongen en een weesmeisje uitgehouwen, levensgroot; tusschenbeiden ziet men het blazoen van 't Weeshuis, het duifje; en daarboven op den top van den gevel, 't Amsterdamsche wapen. Die gevel voert het jaartal 1622, door J. de Beijer.

29 Het huis op den hoek van het Rokin en de Kalfsvelssteeg, waar vroeger de kerk van het