is toegevoegd aan uw favorieten.

Tentoonstelling van bouw-, beeldhouw- en schilderkunst in het stedelijk museum te Amsterdam, 16 Sept. tot 16 Oct. 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92 Gezicht door de Leidschepoort op den Schouwburg naar de Leidschestraat, 1779. De deuren der poort waren toen, evenals later, met biljetten beplakt; — de soldaten van den Staat in hunne blauwe met rood uitgemonsterde rokken, hooge witte slopkousen en met den punthoed op het gepoeierde hoofd, houden de wacht aan de poort, terwijl een paar Aalmoesseniersweesjongens naar buiten gaan met een grooten vlieger.

93 Afbeelding van den Munttoren. (Paneel).

V. STADHUIS, DOELEN, WAAG.

94 Forum Amstelodamense, den Dam vulgo vocant, door J. van der Ulft.

95 De Dam met het Stadhuis, de Nieuwe kerk en de Waag; waarop tevens vertoond wordt ,,'t effect der geoctrojeerde Slang-Brandspuyten." Twee spuiten zijn op den Dam in werking in tegenwoordigheid van Burgemeesteren. Een groep mannen en vrouwen bij de Waag staat verstomd onverwachts in een regenbui te staan, en bedekt zich met mantels en regenkleeden, vermits een waterstraal van boven de frontespies van 't Stadhuis hen begroet. Een slede met vaten van de brouwerij het Hert gaat over de slangen heen om aan te toonen, dat 't „vertreden en overrijden der slangen geen verhindering kan