is toegevoegd aan uw favorieten.

Tentoonstelling van bouw-, beeldhouw- en schilderkunst in het stedelijk museum te Amsterdam, 16 Sept. tot 16 Oct. 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven". De schoone gevel van het hoekhuis van Dam en Kalverstraat komt bijzonder fraai uit. Boven de plaat is nog eens afzonderlijk voorgesteld de werking der spuiten bij branden zoo in burgerwoningen, in kerken als in schepen. En daarnevens de „Toonpenning van d' aangestelden tot de brandspuiten."

96 De trap van het St. Elisabeths gasthuis en een gedeelte van den zijmuur van het oude Stadhuis. Teekening van J. Doomer.

97 Het nieuwe Stadhuis met den in aanbouw zijnden toren van de Bloemmarkt te zien. Teekening van A. Beerstraten.

98 Schetsteekening van het oude Stadhuis naar de groote teekening van denzelfden kunstenaar, met zijn eigenhandige beschrijving, van P. Saenredam, 1641.

99 De waag op de Westermarkt.

100 De Burgerzaal in 't Stadhuis op den Dam (thans de danszaal in 't Paleis) naar de ingang van Schepenskamer te zien, door H. Keun, 1765.

101 St. Anthonieswaag op de Nieuwmarkt, van den Zeedijk te zien, door R. Vinkeles, 1764.

102 St. Anthonieswaag met de Vischmarkt. Links de Brouwerij De Haan, in 't verschiet de Zuiderkerkstoren, door C. Springer, 1846.