is toegevoegd aan uw favorieten.

Tentoonstelling van bouw-, beeldhouw- en schilderkunst in het stedelijk museum te Amsterdam, 16 Sept. tot 16 Oct. 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

358 Versiering Leidschegracht en Heerengracht, 1825.

359 Opmetingen van den Westertoren, 4 stuks,

1859.

COLLECTIE PIETER POST.

360 Plannen,plattegronden,detailteekeningen enz. van het huis „de Vredenburg", door P. Post.

Blijkens kaart (No. 1) zijn de eerste opmetingen gedaan in 1637, door den landmeter Backer, den 6en Juni.

Een situatieplan (No. 6) gedateerd 1641 9/7 is niet uitgevoerd: het huis is volgens dit plan tegenover den ingang of brug geplaatst, hetgeen niet het geval is geweest (zie gravure van P. Post, uitgevoerd voor den heer Derik Alewijn, waerde soon en eenigst kind van den heere Frederick Alewijn, eigenaar dezer Hofstede).

De situatieplannen (Nos. 3 en 4) hebben waarschijnlijk dienst gedaan.

Een „Heyingh" gedateerd anno 1640 (No. 7) klopt met de plattegronden (Nos. 9 en 10,) gedateerd 1642 2/9 en 1642 2/8, welke waarschijnlijk de origineele plannen zijn waarnaar het gebouw is uitgevoerd. Zij kloppen met de in gravure uitgegeven plannen (Collectie Binnenl. Zaken: L. 616a).

De plattegronden (Nos. 23 en 24), die blijkbaar bij elkaar behooren, met trap op zijde van den ingang, hebben dus geen dienst gedaan, evenmin de plattegronden (Nos. 25 en 26), waarvan wel is waar de trap tegenover den ingang is gelegen, maar waarvan de maten niet kloppen met de bovengenoemde (Nos. 9 en 10). De vier laatste platte gronden dragen allen het jaartal 1639, zijn dus voor de heying ingeleverd en afgekeurd door den toekomstigen eigenaar van het huis. In overeenstemming met de afmetingen van plattegron-