is toegevoegd aan uw favorieten.

Tentoonstelling van bouw-, beeldhouw- en schilderkunst in het stedelijk museum te Amsterdam, 16 Sept. tot 16 Oct. 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAAL VII. EERE-PRIJSVRAAG.

De voor het meerendeel in deze zaal tentoongestelde architectonische ontwerpen vormen te zamen de elf antwoorden op de Ee re -Pr ijsvraag van het Genootschap, uitgeschreven ter gelegenheid van het Xde Lustrum, namelijk:

1 Motto „Wapen van Haarlen" met 10 teekeningen.

2 Motto „Holland" . . met n teekeningen.

3 „ „Jubileum" . . „ 7

4 „ „E. V. V" . . „ 6

5 „ „Vooruitgang". „ 9

6 „ „Labor et Perseverantia" met 10 teekeningen.

7 Motto „Driehoek in Cirkel" met 10 teekeningen.

8 Motto „Haarlem" met 9 teekeningen.

9 „ „Driehoek en Cirkel in Vierkant" met 9 teekeningen.

10 Motto „Pax" .... met 8 teekeningen.

11 VVV" c

11 » »*.*•*• • • n 5 O

Door de Jury ter beoordeeling dezer prijsvraag werden de volgende prijzen toegekend :

Aan het ontwerp Motto „Wapen van Haarlem" . . . ƒ 100.—

„ „Haarlem" „ 100.—

» „V. V. V." „ IOO—