is toegevoegd aan uw favorieten.

Tentoonstelling van bouw-, beeldhouw- en schilderkunst in het stedelijk museum te Amsterdam, 16 Sept. tot 16 Oct. 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STEMMEN ONZER EEUW

Algemeen Weekblad, gewijd aan Schilderkunst, Letterkunde, Bouwkunde, Muziek, Wetenschap, onder redactie van ALPHONS I.AUDY, met medewerking o. a. van: Prof. B. P. Aalberse, J. C. Alberdingk Thijm, Dr. A. W. Ausems, Ant. Averkamp, Prof. Jos. Th. Beijsens, Ed. Brom, Jan H. Brom, Fr. van Cauwelaert, Jos. Th. J. Cuypers, Hub. Cuypers, F. J. H. Evers, I)r. A. H. üeurts, Caesar Gezelle, Dr. Andr. Jansen, A. J. Joling, Mgr. B. H. Klönne, Dr. Mr. D. P. A. N. Koolen, Melati van Java, Theo Molkenboer, M. Nieuwbarn, Jhr. J. W. van Nispen tot Sevenaer, Dr. Mr. Ch. Raaymakers, Felix Rutten, D. A. W. Sloet, J. F. M. Sterck, Leo Tepe van Heemstede, A. C. A. van Vuuren, G. H. Weustink.

GEREGELD VERSCHIJNEN BIJ DIT BLAD PORTRETTEN VAN THEO MOLKENBOER EN POLITIEKE TEEKENINGEN VAN P. VAN GELDORP, OP STEEN. ABONNEMENTSPRIJS: ƒ 1.50 PER DRIE MAANDEN FRANCO PER POST ƒ 1.65, AFZ. NUMMERS ƒ0.15 PROEFNUMMERS WORDEN OP AANVRAAG GRATIS VERSTREKT DOOR DE UITGEVERS. - N. Z. VOORBURGWAL 69—73, AMSTERDAM. — TELEPH. 6100.

ELECTRISCHE DRUKKERIJ 'T KASTEEL VAN AEMSTEL

N. Z. VOORBURGWAL 69-73, AMSTERDAM

yf Finguqgt premendo j *'ƒ»

\ Ji" F" d" u "vrrm'eT1 & fij'J?' fktitn

étmtkm lyl Die OM ift jlirrt Dmtr, tft Wirru kj httfl ghiUttf, 1ftmM 0Jf ju Mr* iJjtghj ttn kcnfligh mttfier fmjdt W**t ftUtn ijftr Itfn/i fktjltrmn ma dtn tqdt.

(portkm)

LEVERT ALLE DRUKWERKEN, VLUG, BILLIJK EN FRAAI. — SPECIALITEIT IN ARTISTIEK DRUKWERK