is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KANARIEVOGEL. Geïllustreerd handboekje voor de verzorging en verpleging van den kanarievogel. Naar het Hoogduitsch van W. Böcker, door J. H. Beekman Bz.

ƒ 0.90

DE HONDENVRIEND. Geïllustreerd handboekje voor de verzorging en verpleging van den hond. Naar het Hoogduitsch van M. J. Schuster, door J. H. Beekman Bz.

ƒ 0.90

DE KONIJNENTEELT. Geïllustreerd handboekje voor de verzorging en verpleging van het konijn. Naar de nieuwste bronnen bewerkt door J. H. Beekman Bz. . . ƒ 0.90

DE HOENDERWERELD. Geïllustreerd handboekje voor de verzorging en verpleging der voornaamste hoenderrassen. Naar de nieuwste bronnen bewerkt door J. H. Beekman Bz ƒ0.90

DE DUIVENVRIEND. Geïllustreerd handboekje voor de verzorging en verpleging der voornaamste duivenrassen. Naar de nieuwste bronnen bewerkt door J. H. Beekman Bz.

ƒ 0.90

DE PRACTISCHE VOGELVRIEND. Geïllustreerd handboekje voor de verzorging en verpleging der meest bekende in- en uitlandsche kamervogels, door J. H. Aves. ƒ0.90

HET PAARD. Geïllustreerd handboekje voor de verzorging en verpleging van het paard. Naar de beste bronnen bewerkt door J. H. Beekman Bzn ƒ0.90

HET ZOETWATER AQUARIUM. I. Inrichting, onderhoud, beplanting en bevolking (visschen). Geïllustreerd handboekje door C. J. den Hollander ƒ0.90

HET OPZETTEN VAN VOGELS EN ZOOGDIEREN.

Practische handleiding door A. W. C. Bltjdenstjjn. Met afbeeldingen f °-9°

Bovengenoemdo boeken zijn bij alle Boekhandelaren to bekomen. Naar plaatsen, waar geen boekhandel is gevestigd, geschiedt dn levering franco per post, na ontvangst van het bedrar, door do Uitgevors SCHIIXEMANS £ VAN BELKUM, te ZUTPHEN.