is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KANARIEVOGEL. Geïllustreerd handboekje voor do verzorging en verpleging van den kanarievogel. X.iai het Hoogduitsch van W. Böcker, door J. II. Beekman 1!/.

ƒ 0.90

DE HONDENVRIEND. Geïllustreerd handboekje voor cle verzorging en verpleging van den hond. N'aar het Hoogduitsch van M. J. Schuster, door J. H. Beekman Bz.

ƒ 0.90

DE KONIJNENTEELT. Geïllustreerd handboekje voor de verzorging en verpleging van het konijn. Naar de nieuwste bronnen bewerkt door J. H. Beekman Bz. . . / 0.90

DE HOENDERWERELD. Geïllustreerd handboekje voor de verzorging en verpleging der voornaamste hoenderrassen. Naar de nieuwste bronnen bewerkt door J. H. Beekman Bz ƒ0.90

DE DUIVENVRIEND. Geïllustreerd handboekje voor de verzorging en verpleging der voornaamste duivcnr.isscn. Naar de nieuwste bronnen bewerkt door J. H. Beekman Lz.

ƒ0.90

DE PRACTISCHE VOGELVRIEND. Geïllustreerd handboekje voor de verzorging en verpleging der meest bekende in- en uitlandsche kamervogels, door J. H. Aves. ƒ0.90

HET PAARD. Geïllustreerd handboekje voor de verzorging en verpleging van het paard. Naar de beste bronnen bewerkt door J. H. Beekman Bzn ƒ0.90

HET ZOETWATER AQUARIUM. I. Inric hting, onderhoud, beplanting en bevolking (visschen). Geïllustreerd handboekje door C. J. den Hollander ƒ0.90

HET OPZETTEN VAN VOGELS EN ZOOGDIEREN.

Practische handleiding door A. \V. C. Bi.ijdenstijn. Met afbee'dingen f 9°

Bovengenoemde boekon zijn hij allo Boekhandelaren to bekomen. Naar plaatsen, waar geen boekhandel is gevestigd, geschiedt do levering franco per post, na ontvangst van het bedrar, door do Uitgevers SCHILLEMAXS «Sc VAN BELKl M, to Zl II HEN.