is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE FAZANT.

A. De wilde Fazant.

1. Algemeene Beschrijving.

Onder ile siervogels onzer hoenderparken en volières, zoomede onder het gevederde wild onzer hooge jacht, neemt ontegenzeggelijk de Fazant een eerste plaats in.

Het vaderland van deze vogelfamilie, zoo rijk aan soorten, is Azië.

Het vederkleed der Fazanten is prachtig van kleur en glanzig; bij de wijfjes minder schitterend en eenvoudiger dan bij de mannetjes.

De vleugels zijn middelmatig lang of kort, sterk afgerond. De staart is gewoonlijk lang en breed en uit 12 a 18 pennen samengesteld.

De kop is, met uitzondering van een kling om de oogen, geheel bevederd; de snavel is sterk, middelmatig lang, aan den wortel naakt; de oppersnavel is over den ondersnavel naar beneden gebogen. De pooten zijn onbevederd en middelmatig lang. De haan draagt aan elk loopbeen een kleine, stompe spoor.

2. Levenswijze in den wilden staat.

Alle fazantensoorten bewonen bij voorkeur boschrijke of van struikgewas wel voorziene landstreken, waar zij goed

Kalsbf.ek. Fazanten. 1