is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lokken met niet juist melodieuze geluiden, uitgespreide» staart en gerekten hals de hennen. Ka dien tijd bekommeren zij zich niet meer om deze en laten aan haar de taak over om de 10 ïk 15 grijsgroene eieren, welke in een kunsteloos nest tusschen de struiken, het riet of het koren gelegd zijn, in 'J4 ii 2G dagen uit te broeden. l)e hennen geleiden haar kuikens evenals de huishennen, leeren hen voedsel zoeken, beschermen ze zooveel mogelijk tegen de guurheden van het klimaat en tegen roofdieren. Zoodia de kuikens de daartoe noodige kracht hebben, gaan ze naast de moeder op de takken der struiken en boomen slapen.

De Boschfazant wordt, ook in gevangen staat gehouden en vereischt geen andere zorgen dan onze hoenders; alleen de nog jonge kuikens moeten met zorg behandeld worden en meer dierlijk voeder hebben, dan onze hoendeikuikens. 't Spreekt van zelf, dat hok- en loopruimte, zoowel met het oog op hun langen staart als op hun schuwheid, grooter moeten zijn dan voor onze hoenders noodig geacht wordt.

De schuwheid en angst dezer vogels is ook oorzaak, dat zij in gevangenschap onvertrouwbaar broeden; gewoonlijk neemt men hen daarom de eieren af en laat deze door hoenders uitbroeden of door kalkoenhennen. Van de fazanthennen zeiven kan men weinig goede broedresultaten verwachten, tenzij zij door lange gevangenschap en omgang met de menschen hun schuwheid hebben verloren.

Ook voor de bevolking van jachtterreinen laat men de eieren door huishennen (Oochinchina, Brahma, ^ okohama en Negerhoenders) of door Kalkoenen uitbroeden, die men dan later met de jonge fazantjes op het voor hen bestemde terrein brengt.