is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderscheidt hij zich van den gewonen fazant door zijn meerdere wildheid, zoodat hij zelden ten buit valt aan den jager of het roofgedierte. Het geringste gedruiseh, dat hem verdacht voorkomt, jaagt dezen schuwen, voorzichtigen

vogel o[> de vlucht.

l)e hen is buitengewoon vruchtbaar cn legt in de gevangenschap 00 eieren.

Deze fazant heeft evenals de Kingfazant een witten

halsband.

liet vaderland van dezen vogel i< het Alltaëgebergte in Mongolië.

4. De Bonte of Groene Fazant (Pias. versico/or) uit Japan onderscheidt zich van de vorigen door zijn gevederte. De hals is violet, zijn onderlijf en de zijden zijn groen gebronsd, de rug groengeel gestreept. De staartveeren zijn bruin met witte vlekken; de stuurpennen grij> met zwarte vlekken. Deze fazant bekomt zijn bruiloftskleed één maand later dan de Boschfazant.

Men kan de drie laatste soorten gemakkelijk laten paren met den gewonen fazant; de daaruit gekweekte krui?ing?producten planten zich voortdurend in hun veerenkleur voort. Zoo verkrijgt men b.v. uit de paring van den Mongoolscheu met den gewonen fazant sierlijke Ringfazatiten van de "rootte van den eersten, die zich gemakkelijk laten op-

O

kweeken.

5. De Koningsfazant (Has. lleevhi) ook 11 eevesfa zant en Venusfazant genaamd, wordt ook tot de jachtfazanten gerekend wegens zijn weerstandsvermogen en zijn vruchtbaarheid en wordt dan ook als zoodanig m Frankrijk en Engeland veel gekweekt, daar zijn vleesch sappig is en in smaak met dat van den Boschlazant ovei-