Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook dan maar een korten weg af en strijkt daarna weer op den bodem neer. Ook al een reden, waarom hij minder als jachtfazant is aan te bevelen. Een ervaren jager schrijft over den Zilverfazant en de andere fazanthoenders als wild: „lk zag nog nooit wild, dat minder aan de eischen van „sport" voldeed en dat een minder bevredigend resultaat gaf bij het schieten.

De vlucht is laag, nauwelijks 2 M. boven den grond. Vóór het opvliegen loopt de vogel een groot eind en doet de andere wilde hoenders verschrikt opvliegen. Ook zijn vleesch is van mindere qualiteit dan dat van den Boschfazant."

l)e hen legt 10 a 18 eieren, die effen roodgeel van kleur of op geelachtig witten grond met kleine, bruinachtige stippen geteekend zijn. De broedtijd duurt 23 a 24 dagen, zegt Cronau; anderen, waaronder Brehm en Eöttiger geven daarvan 25 dagen op. De jongen zijn allerliefste diertjes, wier donzig kleed een zeer bevallige teekening vertoont.

Zij zijn zeer gemakkelijk als huishoenders op te fokken, en ontwikkelen zich spoedig zoo ver, dat zij vliegen, of althans fladderen kunnen; eerst in het tweede levensjaar veikrijgen zij het kleed en de grootte hunner ouders. Toch zijn de geslachten reeds in den herfst van hun geboortejaar te onderscheiden. De hanen zijn dan te kennen door de kleuren aan kop en hals, waar zich reeds sporen van zwart en wit vertoonen, als ook door de kleur van den staart. Ook de spoor begint zich reeds te ontwikkelen, al blijft die voorloopig nog zeer klein. Tweejarige dieren worden het liefst tot de voortplanting gebruikt, op éénjarigen leeftijd hebben zij er wel de geschiktheid toe, doch het nakroost geeft weinig resultaat.

Sluiten