is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eieren. Zij verkreeg !) jongen (één ei was onbevrucht).

liet zijn zeer sterke en schoonc vogels; zij bekommeren zich niet om de bewoners, die met hen de volière bevolken, men kan ze dus gerust bij zwakkere dieren plaatsen, wat van groot belang is, vooral wanneer men slechts over een beperkte ruimte heeft te beschikken.

C. Teelt en Verpleging.

1. V e r b 1 ij f p 1 a a t s.

I)e fazantenteelt, zooals die in groote fazanterieën wordt gedreven, tot het onderwerp van onze verhandeling te maken, ligt buiten het bestek van onzen arbeid, die alleen ten doel heeft, de teelt van deze siervogels in beperkte vrijheid, in kleine parken en volières te beschrijven. Voor den particulier, die de fazantenteelt voor zijn liefhebberij beoefent, is volstrekt geen uitgestrekt landgoed noodig, ook een beperkte ruimte kan daartoe dienen, als die maar geen vochtigen ondergrond heeft en er maar geen tochtige winden heerschen.

Een fazantenpark van geringe grootte moet den bewoners zoowel gelegenheid bieden om op sommige plaatsen zich in het zand te koesteren, als ook door struikgewas de dikwijls gewenschte schaduw en beschutting tegen slecht weer geven. Ook in een volière mag het aan struikgewas niet ontbreken. Nog een noodzakelijke vereischte voor een fazantenpark is frisch, zuiver, stroomend water; waar dit ontbreekt, moet het door goed bronwater vervangen worden, zoodat het den vogels nimmer aan een dronk frisch water ontbreekt.

Kai.stif,f.k, Fazanten. 3