Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Wij hebben bij de beschrijving van de levensgewoonten van den wilden fazant reeds gezien, dat hij een schuwe vogel is en de eenzaamheid lief heeft. Hiermede dient men rekening te houden bij liet aanleggen van een fazantenpark of volière; er moet de grootst mogelijke stilte heerschen. Heeft zulk een park nu nog behalve struikgewas eenige denneboomen met sterke takken voor het „opboomen" der vogels, dan is voor de dieren een beluagelijk terrein geschapen, waarin de sterkste soorten zelfs gedurende den winter zonder nadeel kunnen gehouden worden. De sierfazanten verlangen bovendien tot nachtverblijf een behuizing, die we wegens de schoonheid der dieren zoo sierlijk mogelijk zouden wenschen ingericht te zien.

Zulk een fazantenhuis moet tegen regen en wind beschutting geven, het moet niet te klein zijn en de zitstokken moeten zoo hoog mogelijk aangebracht worden.

De verdere stelregelen zijn dezelfde als voor de andere hoendersoorten, zoodat ook hier reinheid het eerste en

voornaamste gebod is.

Van onze sierfazanten verdragen de Zilver-, Lineatusen de Amherstfazanten de winterkoude het best.

2. Keuze der fok dieren.

De paartijd der fazanten begint in Maart, het is daarom doelmatig dat men de verschillende fokstammen midden Februari bij elkander plaatst. De keuze der fokdieren geschiedt naar dezelfde regels als bij de huishoenders. Men kieze voor de teelt volwassen dieren, gezond en goed gevormd. Paringen met te 11a verwante dieren moeten vermeden worden.

In den natuurstaat heeft een fazanthaan gemiddeld

Sluiten