is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men bij de fazanten waar. Een fazanthen, die in volle vrijheid 0 tot lü eieren legt en dan begint te broeden, levert in de gevangenschap meer dan het dubbele aantal, maar blijft minder jaren productief. Men neme daarom ook nooit te oude dieren. Pas geacclimatiseerde vogels behoeven in den regel een zorgvuldige verpleging van ti maanden, ja zelfs een jaar, eer zij voor de teelt worden aangewend.

liet spreekt van zelf, dat de verzorger ook met deze vogels zóó moet omgaan, dat deze hem als hun verpleger en° vriend kennen en hem vertrouwen. Is dit niet het geval, dan blijven de dieren wild en schuw en krijgen geen behagen in hun omgeving, welke bepaald noodig is, zullen de dieren tot voortplanting overgaan. De meeste soorten hebben de onaangename eigenschap, dat zij zich bij het binnentreden der volière, ja zelfs bij het minste gedruisch terugtrekken, en overal gevaren vreezen, waar er geen zijn. Daartegen helpt niets beter, dan eene zorgvuldige behandeling.

3. Voedering.

Ook de voedering speelt bij de vruchtbaarheid der fazanten een voorname rol; vooral gedurende den legtijd moet er veel zorg aan besteed worden.

In den winter, wanneer het den vogels aan vrije beweging ontbreekt, is een over voedering der fazanten licht mogelijk, zooveel te meer, omdat de iazant zeer gulzig i» in eten en drinken. Korensoorten, die veel vet aanzetten, zooals mais, moet men daarom vermijden. In den winter houden wij tarwe, gerst en boekweit voor het beste voeder, zware haver is ook zeer goed. Als weekvoeder kan in melk geweekt wittebrood dienen, ook Spratt's fazantenvoeder is