is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze uitstekend groot, is over liet geheel niet schuw en wild en wat ook van behing is, zij „krabt" bijna in 't geheel niet."

Rottiger bevestigt bovenstaand oordeel volkomen, maar beveelt bovendien het Phoenixhoen als broedster aan. Zulk een hen heeft bij hem 35 fazantkuikens groot gebracht, zonder dat één ervan vertreden of anders verongelukt is.

Cronau noemt de Kalkoen als de minstgeschikte broedster van fazanteieren, hoewel die vogel daartoe zeer veel wordt aangewend. Alleen de kolossale lichaamsgrootte vergeleken bij de teere fazanten maakt den Kalkoen geheel ongeschikt. Hetzelfde nadeel bezitten de Cocliin- en de Bralnna kippen. Ook volgens de vele ervaringen van laatstgenoemden, beroemden fazantenfokker zijn de Negerhoenders en de Yokohaina's de voortreffelijkste broedsters voor de eieren 'der fazanten; de Yokohaina's voor de grootere soorten, de Negerhoenders voor de kleinere.

Zooals reeds gezegd is, schijnt het alleen in grootere fazantenparken raadzaam, de fazanthennen zelf voor het broeden te bezigen. Weliswaar broeden de Goudfazant en de fazant van Swinhoe in vogelhuizen, maar dan moet men de voorzorg nemen, de hanen in tijds te verwijderen. Bij den Zilverfazant, die ook in de volière tot broeden overgaat, bestaat niet zelden de neiging tot eieren eten.

Is het voor het welslagen van het broeden bij de huishoenders lang niet onverschillig, waar het nest wordt aangebracht en hoe het wordt ingericht, bij de fazantenteelt is dit van nog veel meer belang. Het doelmatigst gebruikt men kleine broedhuisjes, die de hen gelegenheid bieden naar buiten te gaan; deze broedhuisjes plaatst men op den blooten grond, de nestplaats holt men wat uit en voorziet men met wat zacht haverstroo. Sommige fazantenkweekers