is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e. De grootst mogelijke afwisseling in de voeding, ook bij liet groenvoeder. Als voedingsmiddelen, buiten liet groen, worden aanbevolen, tarwe, boekweit, gerst, inais (in geringe hoeveelheid), gierst; bovendien wittebrood en een doelmatig weekvoer (animalischvoeder) gedurende den rui; rogge en hennep, mogen alleen in den tijd van voortplanting gegeven worden.

4e. Steeds friseli water, al naar het jaargetijde, meermalen per dag.

5e. Zand, kalk en het materiaal om een stuifbad te nemen.

He. Een steen, om den snavel te scherpen.

Deze laatste vereisclite is voor eenige rassen, voor de Lophophoren b.v., van groot belang, daar de fazanten in de vrijheid hun voedsel meestal door het woelen in den grond zoeken en bij hen in de enge ruimte in de volière zonder dezen maatregel misvormingen van den snavel voorkomen, welke de opname van het voedsel belemmeren.

Wij dringen er ten zeerste op aan, bovenstaande voorwaarden, ten allen tijde streng in acht te nemen, ook dan, wanneer onze vogels zich naar het uiterlijk in den besten welstand bevinden; de vijand verschijnt dikwijls plotseling en in den nacht, en dan eerst erkent men, helaas te laat, de fouten in de verpleging aan de treurige gevolgen. En wij weten het, zieke vogels door middel van medicamenten te genezen, biedt groote moeilijkheden aan en de re&ultateu zijn meestal twijfelachtig.

O, het is zoo gemakkelijk te zien, of een vogel ziek is.

Wanneer hij in strijd met zijn gewoonte, de eenzaamheid opzoekt, of hij met opstaande veeren, ingetrokken kop en hangende vleugels zich traag voortsleept, het voeder wei-