is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gert ot' bovenmatig veel vreet en drinkt, dan kan men met zekerheid aannemen, dat een ernstige ziekte de oorzaak van

deze verschijnselen is.

Maar . . . het is zoo moeilijk de diagnose der ziekte met beslistheid vast te stellen. En al heeft men dit kunnen doen, dan is het toedienen van medicijnen nog zeer moeilijk.

liet beste, wat men kan en moet doen, is, de patiënt onmiddellijk af te zonderen om de verbreiding der ziekte te voorkomen; waarna een grondig onderzoek naar de oorzaak of de oorzaken der ziekte moet worden ingesteld.

Wat de ziekten zelve aangaan, waaraan de fazanten onderhevig zijn, deze zijn in hoofdzaak dezelfde als bij onze huishoenders, de geneesmiddelen zijn dus ook gelijk.

Wij kunnen dus volstaan met naar onze hoenderboeken (b.v. Baldamus, Handboek der Pluimveeteelt) te verwijzen en doen dit te meer, omdat dit werkje anders te groot zou worden.

7. Verzending van fazanten.

Het is niet aan te bevelen om wilde siervogels in open manden te verzenden. De dieren zijn van nature al zeer schuw en wild en door de ongewone omgeving, de onmiddellijke nabijheid van veel menschen, het gedurig afladen en verpakken aan de tusschenstations en nog veel meer, worden de dieren zóó angstig, dat ze licht letsel bekomen Volkomen duisternis is het beste middel daartegen. Men kieze daarom dichte manden en bedekke den bodem met kort gesneden haverstroo. Daar de vogels gedurig beproeven uit hun gevangenis te «eraken, is het doelmatig den mand van boven met linnen te overspannen en daarboven een licht gewelfd deksel te plaatsen. Een ronde mand is te verkiezen boven een