is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PAUW.

VOORWOORD.

Verschillende verhandelingen over den Pauw, die vóór mij liegen, beginnen met de woorden: „Ieder kent dezen prachtigen vogel."

Dit mag voor dertig of veertig jaar zoo geweest zijn, heden is dat niet meer het geval. Vroeger was het een zeldzaamheid op landgoederen, op boerenerven, en ook in de tuinen der steden geen pauw te vinden, thans is het een zeldzaamheid, dat men er wel een aantreft. De oorzaak van deze verschijning moet waarschijnlijk hierin gezocht worden, dat de pauw niet bepaald tot de nuttige hoendersoorten kan gerekend worden, dat zijn luide, onaangename stem erg vervelend kan worden, en dat hij dikwijls onuitstaanbaar lastig is voor andere zwakkere dieren, die onze hoenderparken bevolken. Het streven, dat tegenwoordig meer dan vroeger op den voorgrond treedt, om zich op de hoenderteelt om haar praktische waarde toe te leggen, is weliswaar aan den eenen kant een zeer verblijdend verschijnsel, maar aan den anderen kant zou het te bejammeren zijn, dat het houden en kweeken van si er hoenders er geheel door werd verwaardloosd. En onder de siervogels neemt de pauw zeer zeker een eerste plaats in.

Wij bevelen dan ook het houden van pauwen warm aan

Kaluiiekk. Fazanten.