is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodra de pauw dit nu bemerkte, zocht hij zich zoo snel mogelijk te redden.

Moe krachtig en sterk de pauw is, bewijst, dat hij met slangen den strijd aanbindt en deze overwint. Hij vreet ze ook voor een deel op.

Als een echt hoen ontleent de pauw zijn voedsel zoowel aan het dieren- als aan liet plantenrijk. Hij eet alles, wat ons huishoen gebruikt: zaden, bessen, groenvoeder enz. Als het jonge koren zich boven den grond verheft, begeeft hij zich geregeld naar de akkers om er te grazen; als de pipalvruchten rij)) worden, gebruikt hij er zooveel van dat zijn vleesch er een bitteren smaak door krijgt.

's Avonds slaapt de pauw in de toppen van hooge hoornen. De hen begint in April te leggen. In den paartijd maakt de haan gedurig een rad voor de hen en ontvouwt voor haar zijn volle schoonheid. De pauwin maakt op een hoog plekje op den grond een zeer slordig, onordelijk nest. Het getal eieren bedraagt 12—15. De pauwin broedt vlijtig en laat de eieren en ook haar jongen zelden in den steek. „Bij verscheiden gelegenheden," zegt Jerdon, „heb ik wijfjes van wilde pauwen op haar nest waargenomen. Als ik ze niet stoorde, verroerden zij zich niet, hoewel ze mij duidelijk gezien hadden." De broedtijd is 30 dagen. De rui begint in September. De haan verliest zijn staart daarbij geheel. Eerst in het volgende jaar Maart is de pauwhaan dan weer in zijn volkomen nieuwe pracht en kan hij aan de paring denken.

De pauwen worden veelvuldig gevangen, zij gewennen zich spoedig aan de gevangenschap en worden eindelijk geheel tam.

De hoofdeigenschappen van den pauw zijn, volgens Brehtn, lieerschzucht, tro*schheid en ijdelheid.