is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is dus de pauw in een hoenderpark dikwijls onuitstaanbaar lastig, zonder eenige aannemelijke reden valt hij zwakkere dieren aan en mishandelt ze met verraderlijke boosaardigheid. Wel eigenaardig is het dus, dat alleen de duiven hierop een uitzondering maken. Reeds de oude Gessner wist te vertellen, dat pauwen en duiven vrienden zijn. Meest zitten zij bij elkander op het dak ot' in een boom. l)e pauw gunt de duiven het voeder en deze vreezen hem in 't geheel niet, maar zoeken hem op en volgen hem op zijn schreden. De pauw heeft dus ook zijn goede eigenschappen; zoo hard hij tegen eenige dieren schijnt, zoo medelijdend kan hij soms jegens andere zijn.

A an den winter heeft de pauw weinig last, zelfs het bezit van een warm hok weerhoudt hem niet om bij de strengste koude gebruik te maken van de hooggelegen slaapplaats, die hij zich in den zomer uitkoós. Als het sneeuwt, laat hij zicli niet zelden onbekommerd door de vlokken bedekken en lijdt er geen schade door.

Wil men hein 's nachts in zijn hok doen slapen, dan kan men hem lokken met een stukje spek, waarvan hij een groot liefhebber is.

De ruitijd van den tammen pauw begint in 't laatst van Augustus of begin September. De haan raakt alles kwijtr van het ruien van de hen bemerkt men minder.

5. Levenswijze van den wilden en den tammen Pauw.

Niemand krijgt den wilden pauw te zien, die niet zijn gewoonten kent, of het moest bij toeval zijn. Precies op hetzelfde uur treedt hij uit het woud, om op het veld voedsel te zoeken. Precies op hetzelfde uur vliegt hij op zijn slaapplaats-