is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze bewoont eveneens hoofdzakelijk Java. Zijn knifveeren zijn aarvortnig, vandaar zijn naam. De wangen zijn hoog geel. De Reuzenpauw overtreft alle andere soorten in grootte, slankheid, hoogte der pooten en intelligentie.

Bastaardvormen van den pauw of liever, overgangen van den pauw tot den fazant zijn o. a. de Spie gelpauw {Polyplectron) en de Arguspauw of Argusfazant (Arf/usanui).

e. De Spiegelpauw of De Assam pauwfazant is een bewoner van de heuvelstreken van Achter-lndie, van Assain, Birma, Arakan, Tenasserim tot Mergui, deze heeft wel een wat kortoren hals, inaar is toch slanker gebouwd dan de pauwen, met welke de pauwfazanten de lange, ver over den eigenlijken staart reikende staartdekveeren gemeen hebben. De hanen zijn met twee, drie of meer boven elkander geplaatste sporen toegerust. l)e haan van de hierboven genoemde soort heeft over het geheel een grijsbruin gevederte; de kop is grijsbruin, hals en borst zijn bruin, rug en groote staartdekveeren lichtbruin, vleugels en schouderdekveeren bruingeelachtig; de grondkleur, die op zichzelf niet fraai is, wint echter inderdaad aau schoonheid door de fijne, smalle, zwarte dwarslijnen of banden van elke veer. Meer echter nog door de zoogenaamde „oogen," die wondervolle, rondachtige, meerkleurige en met een metaalglans schitterende vlekken, welke zich aan het einde van de staartdekveeren der gewone pauwen bevinden, welke pauwoogen genoemd worden (ocellated — geoogd) en die, zeer merkwaardig, ook bij sommige dag- en nachtvlinders worden aangetroffen, waaraan enkele dan ook hun naam ontkenen. Deze oogteekening bepaalt zich bij den pauwfazant niet tot de staartdekveeren, waarop zij zich dicht bij het eind daarvan in twee rijen vertoonen, maar strekt zich ook