is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoenders. Hij eet koren, weekvoeder, groen en insecten. Wil men den pauw gezond en in beste conditie houden, dan is groenvoeder allereerst vereischte. Men gunne den pauwen de grootst mogelijke vrijheid, opdat zij insecten, wormen en groenvoeder naar behoefte kunnen zoeken. Men voedere daags driemaal, 's Morgens vroeg geve men hun zwart brood, geweekt en lauwwarm, 's middags koren en tegen vier uur des middags weer koren en een weinig wittebrood. Moet echter de pauw niet tijdens den rui meer en krachtiger voeder hebben'? Deze vraag moet met een volmondig „Ja" beantwoord worden. Zullen de ontwikkeling, bloedvorming en vernieuwing der veeren krachtig en snel plaats vinden, dan is het van belang, dat de pauwen in den ruitijd vooral veel stikstofhoudend voeder bekomen. Het liefst worden door den pauw rijst, mais, tarwe en wikken gegeten.

Men zorge er voor steeds eerste qualiteit voeder te geven, deze is op den duur veel voordeeliger dan mindere quiiliteit. Een ochtendvoeder, zooals dat tegenwoordig veel in den handel gebracht wordt voor kippen, is ook zeer geschikt voor pauwen. Eenig lijnzaad of meel door het weekvoeder gemengd, geeft het gevederte een prachtigen, zijdeachtigen glans.

Aan het opkweeken van jonge pauwen moet zeer veel zorg besteed worden. In de eerste dagen geeft men broodkruimels en in melk geweekte gierst. Terwijl sommigen hardgekookt ei afraden, bevelen anderen het ten zeerste aan.

De zorg, die men aan het opfokken der jongen wijdt, wordt ruimschoots beloond door de prachtige exemplaren. Daar de pauwin zelden meer dan vier jongen groot brengt, kan zij ongestoord vrij rondloopen. Zij kan de kleine schare nauwkeurig bewaken en reeds van verre een vijand bemerken.