is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In latere eeuwen is het nog voorgekomen, dat een paar pauwen met 250—850 gulden betaald werden.

Tegenwoordig wordt die som er niet voor betaald, maar toch is de prijs nog hoog genoeg oin te kunnen nagaan, dat een goed ingerichte pauwenteelt nog een loonend bedrijf is. De prijs van een paar blauwe, gewone pauwen is 20 a 25 gulden. De bontgevlekte pauwen komen op ruim 50 gulden en de witte pauwen op ongeveer 90 gulden, terwijl de Reuzenpauw tegenwoordig nog op 180 a 200 gulden komt. Evenhoog zijn de prijzen der variëteiten, als de Spiegelpauw, de Arguspauw en dergelijke.

11. Nut en schade der 1'au wen.

Zooals algemeen bekend is en wij ook reeds uit de beschrijving van zijn karakter gezien hebben, is heerschzucht een onaangename en lastige eigenschap van den pauw. Hij bijt, jaagt en kwelt zwakkere dieren onophoudelijk en misgunt dikwijls zijn wijfje zelfs nog het voeder. Hij kan achter de jonge hoenderkuikens jagen en de kloek ergeren en dat alles met waar leedvermaak.

Loopt de pauw vrij rond, dan richt hij in den moestuin groote verwoesting aan, alle jonge groen vreet hij af, tot zelfs erwten en peulen, die reeds een handbreed boven den grond staan.

Zeer onaangenaam is ook zijn geschreeuw, dat hij vooral in den zomer aanhoudend laat hooren.

Hiermede hebben wij de slechte eigenschappen van den pauw opgesomd en kunnen wij overgaan tot het nagaan van de goede.

Allereerst hebben wij natuurlijk het genot van zijn prachtvol gevederte, maar ook sticht de pauw nut door het verdelgen van ongedierte. Geen spin of rups blijft voor zijn