is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogen verborgen; hij vindt alle ongedierte en verteert liet met welbehagen. In vele streken hield men wel pauwen tot verdelging der insecten in de wijnbergen, vooral bij het optreden der bladluizen; deze worden door den pauw volkomen vernietigd.

Gaan wij nu nog den prijs der pauwen na, zooals wij dien in het vorige hoofdstuk vermeld hebben en nemen w ij dan in aanmerking dat de pauw per jaar gemiddeld 4 jongen groot brengt, dan kunnen wij het aan eiken liefhebber van dieren overlaten zelf een balans op te maken van het nut en de schade der pauwen. Alleen verzoeken wij, dat hij daarbij het oude spreekwoord „Geen rozen zonder doornen, niet uit het oog verlieze en daarbij tevens indachtig zij, dat wij zonder moeite, zorgen en arbeid niets hebben, liij verstandige verpleging der pauwen zullen die on> wel beloond worden.

12. De ouderdom der fokdieren en de Inteelt.

De pauw bereikt een hoogen ouderdom, men spreekt zelfs, van honderd jaar. Dat enkele dieren dertig jaar en zelfs veertig jaar oud worden, staat vast en over het algemeen neemt men den gemiddelden ouderdom van vijf en twintig jaar aan.

Een pauw van twintig jaar echter nog als fokdier te willen gebruiken, zou eene dwaasheid zijn. Ie jong neme men de fokdieren echter ook niet.

Pauwen zijn op tweejarigen leeftijd volwassen, maar de sleep van den haan verkrijgt eerst in het derde levensjaar zijn volkomen lengte. Het beste om schoone, krachtige jongen te kweeken, is een vier tot achtjarige pauwin met een zes tot tienjarige» haan te laten paren.