is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(lekveeren zijn smaragdgroen, inet smalle, glimmend zwarte en goud-bronzen zoomen, de groote slagpennen roodachtig geel, de vleugels door witte dwarsbanden geteekend; de staartdekveeren vertoonen prachtvolle groenachtigblauwe oogvlekken, de staartveeren zelf zijn roodachtig bruingrijs, zwart geteekend, met gele zoomen en vóór deze eveneens pauwoogen; het gezicht is donkerrood, de oogen bruin, de snavelwortel blauwachtig, aan den spits hoorngrijs, de naakte kop diep blauw, de opperhals blauwachtig (als de snavelwortel); op den kop staan een aantal gele wratten zoo groot als een erwt; een rij van zulke wratten, maar kleiner, bevindt zich aan de onderzijde van den naakten bovenhals; de voet met de teenen is karmijnrood (als het gezicht), de sporen blauwachtig grijs.

De hen is eenigszins kleiner, de glans van haar gevederte ietwat matter, het wit der vleugels is meer weggesmolten, de halswratten zijn zeer onbeduidend of ontbreken, ook de wratten aan den kop zijn niet zoo krachtig ontwikkeld als bij den haan."

Alle pogingen om dezen prachtigen- vogel, die in het tropische Centraal-Amerika inheemsch is, in Noord-Amerika en in Europa te acclimatiseeren hebben tot dusver schipbreuk geleden. Toch gelooven wij niet, dat dit onmogelijk zou zijn. Met de Goudfazanten en met de Koningsfazanten, die uit heete luchtstreken zijn overgebracht, is dit toch ook gelukt. En ook de pauw, die uit Voor-Iiulië naar het Noorden van Europa is overgeplaatst, verdroeg de overbrenging heel goed; hetzeltde kan gezegd worden van de tropische papegaaien, de lachduiven, de roode kardinalen, de kanaries, alsmede van de parelhoenders.

Kalsbeek, Fazanten.