is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

generatie nog toonde, nam met elke volgende generatie merkbaar af. Toch duurt het nog tamelijk lang voor de kalkoen zijn uit de wildheid overgebleven gewoonten aflegt en het is opmerkelijk, dat zijn uiterlijk, zijn lichaamsgestalte en kleur, veel vroeger veranderen. De lichaam-

Wilde, Amerikaansche Kalkoen.

bouw der zoo opgefokte kalkoenen verkrijgt reeds na eenige jaren (20—30) een belangrijke verandering; het lichaam wordt meer gedrongen, sterker en horizontaal gesteld, terwijl de pooten langsr worden. Het meest in het oogvallend verandert de kleur. Bij de eerste en tweede generatie is daarvan nog weinig te bemerken; bij do volgende generaties