is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veeren een breedte van 9,5 centimeter. Aan de borst zijn de veeren bruin en eindigen in een sinallen, witachtig lederkleurigen zoom, die door ccn sinallen schitterend zwarten band van het bruin gescheiden is.

Punten voor de beoordeeling van den bronskleurigen

kalkoen:

Grootte. 35 punten.

Kijkdom en volmaaktheid van het gevederte. 30 „

Pooten "

Symmetrie "

Conditie ^ "

Totaal . . . IU0 punten.

Fouten zijn: wit in het gevederte van den haan, behalve

in de vleugels; gebogen borstbeen; misvorming hier of daar;

minder gewicht dan 13.6 kilogram voor volwassen hanen,

en 8.2 kilogram voor volwassen hennen.

Behalve den bronskleurigen kalkoen, zooals die boven

beschreven is, hebben de Engelsche graafschappen Norfolk

en Cambridge elk nog een tamelijk goed karakteristieke

variëteit: De Norfolksche kalkoen, zwart met witte

vlekken aan de vleugels en de Cambridge-kal koen,

bronsgrijs gekleurd.

De witte kalkoen, een waar sieraad voor den pluimveehof, is volgens sommigen teerder dan de gekleurde, een meening, die door Wright e a. echter beslist wordt tegengesproken en met bewijzen weerlegd. Vroeger werd (le witte kalkoen zeer veel in Frankrijk gefokt, wegens de hooge

waarde der veeren.

Volgens Brehm worden de kalkoenen zeer veel in Spanje gehouden; hij zag daar kudden van vele honderden stuks onder de leiding van herders, die hen 's morgens naar de weide drijven, overdag bijeenhouden en 's avonds weer naar