is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet aan voederstoffen ontbreekt; zij vinden daar niet alleen vruchten, graan en groen inaar ook insecten, rupsen, slakken, muizen, hagedissen, kikvorschen en slangen, want onze dieren zijn in den waren zin van het woord alles-eters, hoewel zij aan dierlijk voedsel de voorkeur geven. \ ine en zij op de weide niet genoeg insecten, dan nemen ze vruchten, voornamelijk boschbessen, sleeën enz. Ook beuken en eikels gelden als lekkernij en evenzoo alle graansoorten. In den herfsttijd is niets beter, om de korenvelden van slakken te bevrijden, dan daarop kalkoenen te drijven. Baron E. 1'eers schrijft in zijn werkje over „hofgevogelte' : ,Wij hebben een pachter gekend, die goede zaken heeft gedaan door elk jaar een kudde kalkoenen te houden. Hij hield zich niet bezig met het uitbroeden van eieren, maar hij kocht de dieren groot en mager op de markt; en in het najaar, wanneer de slakken het graan zijner kernachtige landen verwoestten, deed hij de kudde door een kind over de korenvelden leiden; de slakken werden m veertien dagen vernietigd en hij verkocht de kalkoenen daarna m een goeden, vetten staat tegen twee frank of twee en een halve frank per stuk meer dan ze hem gekost hadden. Dit mag inen een verstandige handelwijze noemen; slakken minder

en geld meer."

In dit jaargetijde zuiveren de kalkoenen de velden ook

van de schadelijke muizen, die zij, hetgeen onkundigen ongelooflijk schijnt, in groot aantal verslinden.

De kalkoenen, die uitsluitend in gesloten hoenderparken gehouden worden, bereiken wanneer zij met andere lioendersoorten vereenigd zijn en met deze gevoederd worden, lang niet de grootte en zwaarte als die, welke op het vrije veld of afgezonderd van andere hoenders leven; ja, het komt voor, dat bij een groote menigte huishoenders