is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vroeger werden in Frankrijk — zulks geschiedt tegenwoordig niet veel meer — de kalkoenen, zoowel hennen als hanen, gesneden en evenals de kapoenen en poulardes op de meest uitgezochte wijze gemest. Gierstemeel en boter werden 's avonds met water of melk tot pillen gekneed, die in drie porties voor de stoptijden — 's morgens vroeg, 's middags en 's avonds — werden afgewogen oin er den volgenden dag de dieren mede te stoppen. Voor een kalkoenpoularde bestond het dagelijksch rantsoen uit 200 gram gierstemeel en 25 gram boter, terwijl nog op iederen maaltijd dagelijks £ liter melk te drinken werd gegeven. Deze mesting duurde 24 dagen. Evenzoo handelde men niet de kalkoen-kapoenen. Ten laatste werden zij geslacht, evenals de gemeste hoenders, met bijvoeging van aromatische kruiden, gestopt, en in sommige streken van Frankrijk met geheele of stuk gesneden truffels gevuld. Onze zegsman, II. Gauss meent, dat deze, ook in een Silezische poularden-mesterij gevolgde methode, waarbij 4.5 KG. gierstemeel, 0 5 KG. boter en 9 KG. melk per dier, werden gebruikt, niet veel duurder, zoo niet goedkooper, komt dan

liet mesten met koren.

In enkele streken van Frankrijk, waar veel walnoten groeien, o. a. in Dauphiné, gebruikt men deze voor het stoppen van kalkoenen, en men heeft dit zoozeer geprezen inestmiddel ook in Duitschland in praktijk gebracht. Men begon het stoppen met één noot, gat dan 2, 3, 4 enz. tot wel 60 toe. Men is echter spoedig weder van deze wijze van mesten teruggekomen, daar de resultaten niet voldeden aan de verwachtingen, die men er van had en die ook niet naar den zin der Duitsche huismoeders waren.

De groote vraatzucht der kalkoenen maakt ook inderdaad het stoppen bijna overbodig. Met goed korenvoedeir