is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kalkoenen schrijft een medewerker van: „Haus, Hot und Garten" onder den titel: „AVie ich mein Puten ttberliste" het volgende: „evenals de kalkoenen in vele opzichten zich onderscheiden van de andere hoendersoorten, zoo hebben zij ook een eigenaardige manier om haar eieren weg te leggen. Om de nesten der huishoenders, die zich in den stal en op andere geschikte plaatsen bevinden, bekommeren zij zich in den regel niet. Ook hebben zij geen langen tijd noodig om hun nest in gereedheid te brengen. Op denzelfden dag, dat zij hun eerste ei zullen leggen, zoeken zij een geschikte plaats, zoo mogelijk steeds in een afgelegen halfdonkeren hoek. Zonder eenig leven te maken plaatsen zij zich dan op den platten grond, onder of achter oude voorwerpen of zij sluipen in de schuur en verbergen zich in een diepe holte in het stroo. Omdat zij zeer rustig en stil blijven zitten, ook wanneer zij gelokt worden, zijn zij voor iederen voorbijganger of zoekenden persoon onzichtbaar en niet te vinden. Hoogstens rekken zij, wanneer alles rustig is, heel eventjes den kop van achter hun schuilhoek uit, om zich te oriënteeren omtrent de omgeving. Zijn zij hun ei kwijt, dan verlaten zij hun nest weer even kalm."

„Door de kalkoenen gevangen te houden, laten zij zich niet gemakkelijk tot leggen dwingen, omdat zij het ei meerdere dagen terug kunnen houden, waardoor dan echter onaangename, dikwijls gevaarlijke accidenten in den eierstok onstaan, zoodat men ze eindelijk ook zonder ei weer moet loslaten. Het is dus altijd eenigszins moeilijk de eieren van deze vogels te bekomen.

Ik ga nu sedert vele jaren op de volgende wijze te werk, waarbij maar zelden een ei voor mij verborgen is gebleven, terwijl ik toch buiten het hoenderpark woon en mijn kalkoenen het