is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen; zij laat gewillig alle® met haar doen en bebroedt zonder onderscheid elke eiersoort.

Bij mij zitten ze in den regel 11 tot 12 weken onafgebroken achter elkaar, tweemaal met ganzen- of eendeneieren en daarna nog eenmaal op hoendereieren. Gedurende den broedtijd mag de haan in geen geval toegang tot de broedplaats hebben, daar hij, wanneer de hen hem niet toelaten wil zeer boosaardig wordt en niet alleen het nest uit elkaar scheurt, maar ook de hen zoolang mishandelt, tot zij vaak op de plaats dood blijft."

7. Broeden.

De kalkoensche hen is een voortreffelijke broedster, zij is als het ware een levende broedmachine. Dat zij zich soms eerder vrijwillig zou laten verhongeren, dan dat zij het broednest zou verlaten om voedsel te nemen, behoort echter tot het rijk der fabelen. Wanneer men verscheidene kloeken naast elkander moet zetten, dient men te zorgen, dat zij elkander niet kunnen zien of ten minste niet kunnen bereiken. Als het geen zeer zachtaardige dieren zijn, zullen zij elkander storen, om de nesten twisten, wanneer ze die, na gegeten te hebben, weer opzoeken en dikwijls met elkander vechten tot groot nadeel van het broedsel. Het beste is in zulke gevallen, door middel van stroomatten of horden van ongeveer 1 Meter hoogte de dieren gedurende het voeren ieder afzonderlijk te houden; heeft men één onder, die steeds een andere kloek van het nest tracht te verdrijven, dan moet deze afzonderlijk opgesloten worden.

Het beste voer gedurende den broedtijd is goede gerst en ter afwisseling nu en dan brood en eenige bladeren van den paardebloem, welke voor al ons pluimvee als uitmun-