is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hitte te ontdoen, door die aan de eieren mede te deelen.

Men kan eene kalkoensche hen zelfs vóór den legtijd tot ijverig broeden brengen, door ze korten tijd gedwongen op eieren te zetten en een korf over haar heen te plaatsen. Soms is het alleen voldoende een zak over haar vleugels te spreiden, om de hen tot zitten blijven te dwingen. Na eenige dagen bebroedt zij de eieren uit eigen beweging.

Sabel raadt aan de in Juli of Augustus gelegde eieren ook te laten uitbroeden, niet om deze jongen later voor de fok te bestemmen, inaar om ze tegen Kersttijd, wanneer de kuikens 3 & 4 maanden oud geworden zijn, te mesten en te slachten, aangezien zij in dien tijd een goeden prijs opbrengen.

8. Het uitkomen der kuikens.

Voor nog het kuiken de wanden van zijn kerker doorbreekt, laat het reeds zijn stem hooren. De snavel van het kuiken is gericht naar het dikke einde van het ei. Zoodra de schaal is doorgepikt, neemt het kuiken een grootere hoeveelheid lucht in zich op, waardoor zijn borst zich uitzet, zoodat de schaal in tweeën springt.

Het is niet noodig, de jongen bij deze operatie te helpen; ieder kuiken heeft, wanneer het sterk en goed ontwikkeld is, zelf kracht genoeg, om zijn eigen bevrijding te bewerken. Het kuiken, dat dit niet vermag en dat men te hulp moet komen, is zwakkelijk en naar alle waarschijnlijkheid toch niet sterk genoeg om in het leven te blijven.

Het doorpikken der schaal is echter voor de jonge kalkoenen een tamelijk verinoeienden arbeid. Sommige banen zich den weg uit hun kerker reeds binnen eenige uren, anderen daarentegen hebben daar 24, ja 30 uren voor noodig-