is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sommigen neuien gedurende den arbeid wel eens een poosje rust, anderen pikken zonder ophouden door. De arbeid wordt gemakkelijk, wanneer de schaal van het ei dun is, wat gewoonlijk het geval is, wanneer het door eene vette heil gelegd is; andere schalen zijn hard en dik en zijn meestal dan van een mager wijfje afkomstig.

Soms legt de kloek de leege eierschalen ter zijde, zij doet door deze handeling aan de wijfjes van andere dieren denken, die steeds zorgdragen, de nageboorte van het eene jong te verwijderen, voor zij een ander ter wereld brengen.

Ervaren en handige fokkers kunnen ook door een enkele handgreep de gebarsten schalen van onder het dier wegnemen, om te voorkomen, dat zoo'n schaal, om een ei, dat nog niet uit is, geraakt.

De fokker mag zijn geduld niet verliezen, wanneer enkele jongen eenigen tijd op zich laten wachten, vooropgesteld natuurlijk, dat de eieren reeds vroeger omtrent de al of niet bevruchting zijn onderzocht en de ,,schiere" zijn verwijderd. In dit geval is het ook mogelijk, dat er zich een dood embryo in het ei bevindt, wat gemakkelijk genoeg kan onderzocht worden. Het ei, dat een levend kuiken bevat, is veel warmer dan een ei met een dood embryo, hoewel toch beide in dezelfde mate door de moeder bebroed zijn geworden en dus dezelfde warmtehoeveelheid deelachtig werden.

9. Het opkweeken der kuikens.

Het opkweeken van kalkoenkuikens wordt meestal als een verbazend moeilijk werk beschouwd. Toch is dat niet zoo; het valt werkelijk mee, als er maar gezorgd wordt voor een natuurlijke voeding.

Zijn alle kuikens uitgekomen en droog geworden, dan