is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschieden en kan wel eens 2 a 3 dagen moeten worden volgehouden. Het is dus zeer lastig en tijdroovend en bij een eenigszins groot aantal kuikens bijna onuitvoerbaar. Gelukkig echter zijn er onder zulk een aantal kuikens altijd wel enkele, die wat minder dom en onnoozel uitgevallen zijn, en die spoedig een begin maken met zelf te eten en de anderen door hun voorbeeld aansporen hetzelfde te doen. En dit zal des te gemakkelijker en spoediger gaan, wanneer men hun dadelijk in het begin het natuurlijkste voer, miereneieren, insectenlarven enz. geeft.

Een bijna afdaend middel om de hardnekkigste vasters aan het eten te brengen is, hun een kleinen, levenden regenworm boven den snavel te houden; meestal pikken zij gretig daarnaar en hebben zij er eerst stukjes afgepikt en die geproefd, dan levert de zaak verder geen moeilijkheid meer op.

Ue eerste '24 uur behoeven de jonge kuikens in het geheel geen voer.

Dat het eerste voeder der wilde jonge kalkoenen uitsluitend uit dierlijke stoffen, insecten, larven, wormen enz. bestaan moet, is boven allen tw ijfel verheven. Nu kunnen wij onze jonge kalkoentjes weliswaar, niet dezelfde soorten insecten verschaffen en niet die afwisseling in hun voeder brengen, welke hun Amerikaansche neefjes en nichtjes in de bosschen enz. kunnen vinden, doch wij kunnen ons wel van goede surrogaten voorzien en die in voldoenden voorraad hebben om ze gedurende de eerste dagen te verzorgen; die surrogaten vinden wij in vliegenlarven en regenwormen uit de wormputten en in de algemeen door vogels geliefde miereneieren en meelworraen, welke de kalkoenfokker zoo mogelijk zelf in voldoend aantal moet telen.

In de eerste week, raadt Wright aan, de jonge kal-