is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koenen te voeren met hardgekookt en fijn gemaakt ei, ilat hij tevens geschikt acht om (le diarrhee tegen te gaan, waarvoor deze vogels zeer vatbaar zijn; verder wil hij als toegift alleen fijngehakte bladeren van den paardebloem ol, bij gebrek daaraan, gekookte en fijngehakte brandnetels. Eerst na eene week wil hij dit voer vermengen met broodkruimels, gerste- en havermeel en nu en dan wat gekookte aardappelen of fijn koren; dit mag echter niet de hoofdschotel zijn. Ook gestremde melk mag in tamelijk groote hoeveelheid worden gegeven, doch alle soorten van peulvruchten, als erwten, wikken enz. moeten worden vermeden, daar deze voor kalkoenen van eiken leeftijd geen voldoende voedsel bevatten.

Tegen hardgekookte eieren komen echter tal van kalkoenenfokkers, en naar de zienswijze van Baldainus terecht, op. Wil men eieren voeren, wat velen echter geheel overtollig voorkomt, dan neme men rauwe of zacht gekookte, welke gemakkelijker te verteren zijn, en vermenge die met zoete melk en havermeel tot een kruimelig deeg. „Met zoete melk", zegt W. Diisterberg, „die voor zooveel dieren in hun eerste jeugd het eenige voedsel is, heb ik steeds uitmuntende resultaten gehad. Om deze den jongen dieren in zoo ruim mogelijke inate te doen genieten, koke men liaverdegort, die zeer licht verteerbaar is, in zoete melk tot een dikke brij en voege daaraan in het begin een zesde deel, later een vierde deel fijn gesneden jonge brandnetels, jonge klaver of dergelijk groen bij. Men koke. en voere echter nooit meer dan de dieren met graagte opeten en wel om het uur, daar de diertjes niet veel in eene keer, maar wel dikwijls moeten eten. Dan zette men ook kleine, ondiepe, smalle bakjes met melk voor de kleinen neer en late ze hiervan naar hartelust drinken.

<