is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET PARELHOEN.

VOORWOORD.

Van alle pluimveesoorten wordt het Parelhoen zeker wel het meest stiefmoederlijk behandeld en verwaarloosd. Zijn dikwijls onwelluidend geschreeuw, dat hij in de zomermaanden vaak urenlang doet hooren, de nadeelige gewoonte om ver van huis rond te dwalen en de eieren weg te leggen en zijn voorbeeldeloos hardnekkige, nijdige zucht om meestal geheel onschuldige en niets kwaad vermoedende schepselen te vervolgen, welke het ongeluk hebben op de eene of andere wijze zijn toorn op te wekken, dat alles heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen, om het parelhoen in den laatsten tijd al meer en meer van onze hoenderparken te verdringen.

En toch bezit het Parelhoen meer economische eigenschappen, dan men wel denkt, het moet bepaald tot de nuthoenders gerekend worden. Wij vvenschen dan ook in de volgende bladzijden de verkeerde meeningen omtrent dit hoen te weerleggen hopende dat ons schrijven er toe moge bijdragen, dat door de liefhebbers van de hoenderteelt, en óók door de fokkers van sportdieren, in het vervolg meer de aandacht op deze hoendersoort worde gevestigd, dan tot dusverre het geval was.