is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is echter deze crisis gelukkig doorstaan, dan zijn de kuikens tamelijk sterk en hebben van temperatuursveranderingen en invloeden van het weder geen last ineer; men kan ze dan vrij laten rondzwerven.

Men geve aan de jonge parelhoenkuikens hetzelfde voer, dat men aan de kiekens van gewone hoenders geeft: fijn gehakt ei, vermengd met kruimels wittebrood, miereneieren en meelwormen. Deze laatste kunnen vervangen worden door fijngehakt, gekookt vleeschafval. Na eenige dagen voege men er fijn gesneden groen, vooral sla, aan toe. Later kunnen zij hennepzaad, gierst en langzamerhand grootere graankorrels verdragen.

In den eersten tijd voedere inen, minstens 0111 het uur, maar dan iedere maal een weinig. Baldamus wil zelfs, dat inen de kleinen om het half uur eenig voedsel reike, omdat hun krop zeer klein is.

Om te drinken, geve men water, dat dagelijks meermalen ververscht moet worden.

5. Waarde der eieren en als tafelge vogelt e.

De eieren der parelhoenders hebben een voortreffelijken smaak en zijn boven alle andere eieren, met uitzondering alleen van die der kieviten, gezocht, hoewel hun inhoud betrekkelijk klein is. ^ ooral in Parijs worden zij veel gegeten en dubbel zoo duur betaald als hoendereieren.

Het vleesch van jonge parelhoenders heeft een zeer goeden smaak, veel overeenkomende met dat van jonge patrijzen.

Het vleesch van oudere, vier tot zes maanden oude parelhoenders, smaakt eveneens voortreffelijk, het heeft