is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. Buitendien zijn er vele grootere en kleinere eilanden Eilanden. . .. ... _ . u. .,

de grootste zijn Nieuw-Guinea, Borneo, Madagaskar en Groenland. Meest worden de eilanden en de eilandengroepen of archipels gerekend te behooren tot het werelddeel, waar zij het dichtst bij liggen. De eilandenwereld van den Grooten oceaan aan weerszijden van, doch meest ten Z. van den aequator, wordt wel samengevat onder den naam Oceanië en tot het vijfde werelddeel, Australië, gerekend. De eilanden en archipels van de Noord- en de Zuidpoolzee kunnen, als zij ver van de kusten van Amerika of Europa Azië liggen, moeilijk tot een der vijf werelddeelen worden gebracht. Om de zuidpool ligt misschien nog een vastland, dat echter altijd kleiner moet zijn dan het continent Australië.

§ 7. Wereldzeeën. Evenals men vijf werelddeelen aanneemt, spreekt men ook nog dikwijls van vijf wereldzeeën of oceanen. Als grenzen tusschen den Atlantisch en, den Indischen en den Grooten Oceaan neemt men aan, waarde landgrenzen ontbreken, de meridianen van de zuidpunten der vastlanden, dus den meridiaan van kaap Hoorn (67° WL. v. Gr.), dien van kaap Agulhas (20° OL.) en dien van de Zuidkaap van Tasmanië (146° OL.). Voorzoover de Noordelijke IJszee niet door land wordt ingesloten, heeft men den noord poolcirkel als grens aangenomen. Eindelijk spreekt men nog van eene Zuidelijke IJszee, die dan den zuidpoolcirkel als grens heeft. Door de IJszeeën hangen de drie andere oceanen samen.

Oceanen duidelijke IJszee verdient den naam van afzon-

middelland- derlijke wereldzee echter al heel weinig. Op eene sche zeeën en gi0he valt het in het oog, dat ook de Noordelijke IJszee eigenlijk te klein is om eene wereldzee te mogen heeten, zoodat er drie oceanen overblijven: de Groote, de Atlantische en de Indische oceaan. Als onderdeelen van deze drie oceanen kunnen we nog onderscheiden in het land op dringende middellandsche zeeën, als de Middellandsche zee, de Oostzee, de Roode zee, de Hudsonsbaai, de Noordelijke IJszee, de golf van Mejico etc., en randzeeën, als de Noordzee, de golf van Ochotsk, de Japansche zee, de Chineesche Oostzee etc., die op den rand der werelddeelen liggen.