is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 8. Werelddeelen. Van de vijf werelddeelen is Azië het Azië en grootst: 4I/2 maal zoo groot als Europa. Het noorEuropa. delijkste punt van Azië is kaap Tsjeljoeskin (? 0 NB.), het zuidelijkste kaap Boeroe (? 0 NB.), het westelijkste kaap Baba (? 0 OL.), het oostelijkste kaap Desjnew (? 0 OL.).

Europa is als een groot schiereiland van Azië. Het is betrekkelijk veel sterker geleed dan Azië, vooral dringt de Atlantische oceaan in 't W. (Noord- en Oostzee, Kanaal, Biskaaische golf), de Middellandsche zee (Tyrrheensche en Adriatische zee, Orieksche archipel of Egeesche zee, Zwarte zee) in 't Z. diep binnen. Het vastland van Europa reikt met de Noordkaap tot ? 0 NB., met kaap La Roca tot ? 0 WL. en bij Tarifa tot ? 0 NB.

Kola, Skandinavië, Jutland, het Pyreneesch, het Apennijnsch en het Balkanschiereiland zijn de grootste schiereilanden van Europa. De grootste eilanden en eilandengroepen van Europa zijn het afgelegen IJsland, de Deensche archipel, de Britsche eilanden, de Balearen, Corsica, Sardinië, Sicilië, de Grieksche archipel en Candia of Kreta.

Vinden wij op Europa's westrand slechts ééne zeer ondiepe randzee, de Noordzee, die naar de zijde van den Atlantischen oceaan door de Britsche eilanden wordt begrensd, langs Azië's oostkust liggen vele randzeeën. Vooreerst moet worden opgemerkt, dat de Beringsstraat, uit de Beringszee (het noordelijkste, door de Aleoeten naar het Z. begrensde deel van den Grooten oceaan) naar de Noordelijke IJszee leidt. Als randzeeën treffen wij verder aan: de zee van Ochotsk, naar het O. door het schiereiland Kamtsjatka en de Koerilen begrensd; de Japansche zee, door de guirlande der Japansche eilanden en 't schiereiland Korea afgesloten; de Chineesche Oostzee, door de Lioe-Kioeeilanden begrensd, en ten slotte de Chineesche Zuidzee, tusschen den Indischen archipel en 't vastland. Naar het Z. steken het Achterindische, het Voorindische en het Arabische schiereiland uit, door de golf van Bengalen en de Arabische of Perzische zee onderling gescheiden. Tusschen Arabië en Afrika dringt de smalle Roode zee binnen. Op de westkust steekt het Kleinaziatische schiereiland uit.

Afrika (3 maal zoo groot als Europa) is arm aan golven,