is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Europa en Azië zijn in 't N. grootendeels laag en ' vlak. De groote Europeesche en de Noordaziatische vlakte zijn ten deele van elkander gescheiden door den Oeral. Zuid- en Middel-Europa is grootendeels hoog-, en wel meest bergland. Het centrum is het hooggebergte der Alpen. Van KleinAziës westkust tot in China strekt zich het reusachtige, zeer hooge Aziatische hoogland, ten deele hoogvlakte, uit. De drie zuidelijke schiereilanden van beide werelddeelen zijn hooglanden.

Afrika is bijna geheel hoogland, met smalle strooken laagland langs de kust.

Amerika heeft een groot, in Middel-Amerika smaller en minder hoog, hoogland langs de westkust. In 't midden van Noorden van Zuid-Amerika ligt het laagland. Langs de oostkust van Noord- zoowel als van Zuid-Amerika liggen lagere berglanden.

Het vastland Australië is het hoogst langs de oost- en zuidoostkust.

§ 9. De Menschenwereld. Naar verschillende eigenschappen verdeelt men de ± 1500 millioen menschen, die op aarde leven, in rassen. Hier volgt eene verdeeling in negen rassen:

1. de Kaukasiërs (het Blanke ras), waartoe behooren de Indo-Europeanen (de bewoners der Gangesvlakte, de Perzen, de Armeniërs, bijna alle Europeanen en de blanken buiten Europa), de Chamieten (in NO.- Afrika), de Semieten (de Joden, de Arabieren en de meeste bewoners van N.-Afrika);

2. de Negers (in Afrika van den zuidrand der Sahara tot het gebied der Hottentotten en Boschjesmannen; verder in Amerika, waar ze door den slavenhandel zijn gebracht);

3. de Hottentotten en de Boschjesmannen (in 't Z. van Afrika);

4. de Drawida's (op het hoogland van Dekan in Voor-lndië en op Ceylon);

5. de Mongolen (in 't grootste deel van Azië [hoofdvolken: Chineezen en Japanneezen] en enkele stammen in OostEuropa);

6. de Maleiers (van Madagaskar tot de Sandwich eilanden, behalve op het vastland Australië en op Nieuw-Guinea met omgelegen eilanden);