is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. de Australiërs (de inboorlingen van het vastland Australië);

8. De Papoea's (de bewoners van Nieuw-Guinea en omgelegen eilanden);

g. De Indianen (de oorspronkelijke bewoners van Amerika).

De hoofdrassen zijn de Kaukasiërs (500 niill.), de Mongolen (500 mill.) en de Negers (130 mill.).

De bewoonbaarheid van een land hangt nauw samen met den aard van dat land, zijn klimaat en zijn' plantengroei. Zoo zijn over 't geheel de landen, waar de bosschen meest zijn uitgeroeid, 0111 voor bouw- en weiland plaats te maken, het dichtst en door menschen met vaste woonplaatsen bevolkt; de steppen dienen doorgaans aan zeer verspreid wonende zwervende herdersvolken tot verblijf, en de woestijn is bijna onbewoond, evenals de hooggebergten en de poolstreken.

Voor de kennis der dichtheid van bevolking is noodig de betrekkelijke bevolking van een land of werelddeel te kennen; dit is de bevolking per KM-. Onder absolute bevolking verstaat men het cijfer voor de geheele bevolking van een werelddeel of een land. Men vergelijke de tabel „ Werelddeelen" achterin dit boek!

C. EUROPA.

§ 10. Omtrek. Het W. en Z. van Europa is het sterkst ingesneden. In 't N. slechts de Witte zee. Op de westkust vinden wij de drukstbevaren deelen der oceanen: Noordzee (gemidd. slechts 70 M. diep) en Kanaal. Het Skagerrak, het Kattegat, verder de Sont en de beide Belten geven toegang tot de Oostzee (gemidd. slechts 70 M. diep). De Iersche zee scheidt Ierland van Groot-Brittannië. In den rechten hoek tusschen Spanje en Frankrijk dringt de stormachtige Biskaaische golf binnen. De straat van Gibraltar verleent toegang tot de Middellandsche zee, waarin we een westelijk (gemidd. 1600 M. diep) deel (tot Sicilië) en een oostelijk deel (gemidd. 1450 M. diep) onderscheiden. Afgezonderd ligt nog de Zwarte zee (gemidd. 1100 M. diep), met de Middellandsche door de straat