is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op weinige uitzonderingen na in het N. en O. der Russische vlakte, waar nog zwervende veeteeltvolken of nomaden wonen, hebben de Europeanen vaste woonplaatsen.

De geheele bevolking beloopt 370 mill. Per KM- wonen dus 38. De dichtheid van bevolking is grooter in 't W. dan in het O.

Wat den staatkundigen toestand aangaat, onderscheiden we zes groote mogendheden (Rusland, het Duitsche rijk, Oostenrijk-Hongarije, Frankrijk, het Britsche rijk en Italië); verder ruim een twintigtal staten, waaronder enkele zeer kleine.

D. MIDDEL-EUROPA.

§ 15. De Alpen. Wij rekenen tot Middel-Europa: de Alpen, de Duitsche of Noordelijke middelgebergten, het Germaansche laagland en ook nog de naar het O. bij de Alpen aansluitende Karpatische gebergten met de daardoor omsloten Hongaarsehe vlakte.

De Alpen beslaan eene oppervlakte van 71/2 maal die van Nederland. Zij bestaan uit een kleineren westelijken en een grooteren oostelijken vleugel. Beide komen samen in de berggroep van den Mont Blanc (4800 M.), die den hoogsten top der Alpen bezit. De westelijke, van het Z. naar het N. zich uitstrekkende vleugel, tot den pas van den Grooten St. Bernhard, heet West-Alpen; de oostelijke bestaat uit de Centraalen de Oost-Alpen. Als grens tusschen beide neemt men den Brennerpas aan.

West- De West-Alpen strekken zich uit van den pas

Alpen. van Altare (500 M.) tot den pas van den Grooten St. Bernhard (2470 M.). Als voornaamste onderdeelen noemen we: de Zee-Alpen; de Cottische Alpen met den Monte Viso (3800 M.), waarde Po ontspringt; deGrajische Alpen met den Mont Cenis, ten W. van welken berg een 12 200 M. lange tunnel door den Col de Fréjus de spoorweggemeenschap helpt tot stand brengen tusschen Frankrijk en Italië (Lyon Turijn); de Mont Blanc (4800), de hoogste top van eene zeer gletscherrijke berggroep. Ten O. hiervan leidt een weg (geen spoorweg!) uit het Rhönedal van de kniebocht bij Martigny