is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Baltische rug, de kust der Baltische of Oostzee volgt. De zuidelijke eindigt in het W. in de Lüneburger heide. De laagste deelen van het Germaansche laagland (drooggemaakte meren), liggen in Nederland.

De Noordzeekusten van NW.-Duitschland en Nederland worden hijkans overal, waar geen duinen zijn, door dijken beschermd. Op de Oostzeekusten vinden wij eenige haffen, op de Noordzeekusten de Wadden en de op den buitenrand daarvan gelegen Waddeneilanden, en eenige inhammen, waarvan de Zuiderzee de grootste is.

§ 18. De Karpatische gebergten beginnen bij Press burg (Hongaarsche poort: Leithagebergte en Kleine Karpaten). Zij verbreeden zich in de westhelft, ten Z. van de Beskiden, waar de Ta tra, niet toppen tot 2680 M., het hoogste gedeelte is; zij loopen, smaller wordende, als Karpatisch Woudgebergte boogvormig verder en verbreeden zich in het ZO. weer tot het Zevenburgsche hoogland, dat op zijn' oost- en zuidrand de Transsylvanische Alpen draagt. Aan den noordrand der Karpaten (in Galicië) vindt men groote steenzoutlagen.

Hongaarsche Tusschen den boog der Karpaten, het oostelijk vlakten, einde der Alpen en de gebergten van het Balkanschiereiland ingesloten, ligt eerst de vruchtbare Kleine Hongaarsche vlakte (Hongaarsche poort bij Pressburg tot poort bij Waitzen), daarna de Groote Hongaarsche vlakte (tot de IJzeren poort). De laatste is gedeeltelijk een grasrijk steppegebied (poesten), gedeeltelijk heideland, ten deele ook reeds een vruchtbare landbouwbodem.

§ ig. Rivieren. De Zwitsersche hoogvlakte (Aar met Reuss), de Bovenrijnsche laagvlakte, het Frankische (Neckar, Main) en het Lotharingsche hoogland (Moezel, Maas), de Leisteengebergten (Lahn, Sieg, Ruhr, I.ippe), alsmede de Benedenrijnsche laagvlakte, behooren tot het gebied van den Rijn met de Maas. De Rijn verlaat bij Bonn het bergland. Langs Rotterdam gaat zijn hoofdarm naar zee. De bovenloop van den Rijn gaat tot Bazel, de middelloop tot Bonn. De uit Werra en Fulda ontstane Wezer bereikt bij Minden het laagland en