is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mate dan in de Oostenrijksche de hoofdbezigheden zijn. Hongarije levert wijn, o.a. bij Tokaj, koren en vee In het Hon"aarsch- en het Zevenburgsch Ertsgebergte worden goud en zilver gewonnen. Bohenien en Stiermarken leveren ijzer; bij Idria wordt kwik verkregen. Bohenien heeft kolenbedd.ngen, Galicië zoutlagen; ook Salzburg levert zout. Oostenrijk-Hongarije grenst slechts over eene kleine uitgestrektheid aan de zee; het neemt dan ook minder deel aan den wereldhandel dan b.v. Duitschland en is de eenige groote Europeesche staat, die geene bezittingen in andere werelddeelen heeft. , ,

In het Alpengebied liggen geene groote steden. Innsbruck, hoofdstad van Tirol, ligt aan den noordvoet van den Brennerpas aan de Inn. Gratz (110000 i.), in mooie omgeving, ligt reeds buiten het gebied van het eigenlijke hooggebergte.

Aan den Donau liggen Ween en (1,4 mi"- '•), de levendige hoofdstad van Oostenrijk, in een kruispunt van wegen (welkt.), de eerste handels- en industriestad (geweven stoffen, machines) des lands; Pressburg aan de toegangspoort van Hongarije; Budapest (600000 i.), de hoofdstad van Hongarije, bij t begin der Groote Hongaarsche vlakte. De steden in deze laatste zijn eigenlijk groote dorpen: Szegedin (Segedin) aan de Theiss,

Debreczen (Debretzin).

In Bohenien: Praag (180000 i.) in een kruispunt van wegen. Aan den zuidvoet van het Saksisch Ertsgebergte liggen vele

badplaatsen, o.a. Karlsbad.

In Moravië ligt de industriestad Brünn (100000 1.).

In het zoutland Galicië: Wieliczka (Wielitsjka) met een groot zoutbergwerk, en Lemberg (130000 i.) met veel handel. In Bosnië-Hercegóvina de hoofdstad Sarajevo.

Aan de Adriatische zee Triest (160000 i), Oostenrijks voornaamste zeehaven, die door een' spoorweg over den Semmeringpas met Weenen is verbonden. Fiume is de haven van de

Hongaarsche landen.

S 22 Het keizerrijk Duitschland is 161/3 maal zoo

„root als Nederland en heeft 102/5 maal zooveel inwoners.

" Duitschland omvat de Noordelijke middelgebergten (van de

Boheemsche echter maar den buitenrand), ten W. van den Rijn