is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een deel van de Vogezen, verder den Hnnsrück en den Eifel, een klein deel van de Benedenrijnsche laagvlakte en het geheele Noordduitsche laagland. De Rijndelta behoort aan Nederland.

Duitschland wordt door het Germaansche volk der Duitschers bewoond, dat zijne eigen taal heeft. Vooral de mijn- en industriestreken langs Rijn en Ruhr, van het koninkrijk Saksen en Opper-Silezië zijn dicht bevolkt. Schraal bevolkt zijn de Baltische rug, die, uit West-Rusland komende, door Noord-Duitschland en Jutland om de Oostzee loopt, de Lüneburger heide, de veenstreken tusschen den Wezer en de Nederlandsche grens, de dorre Eifel en de smalle strook der Alpen, die nog binnen de Duitsche grens valt, met het daarvoor gelegen zuidelijk deel der Zuidduitsche hoogvlakte.

Zoowel doordien de fabrieksnijverheid in Duitschland (vooral langs en in den noordrand der middelgebergten, in het mondingsgebied der rivieren, in en 0111 Berlijn en in vele Zuidduitsche steden) bloeit, als door den landbouw en door de ligging des lands in het midden van Europa, door de vele bevaarbare rivieren en het dichte spoorwegnet, is de handel van Duitschland zeer levendig.

De Duitsche staten, waarvan het koninkrijk Pruisen zoowel de grootste als de belangrijkste is, vormen samen het Duitsche keizerrijk. De koning van Pruisen is keizer van het Duitsche rijk.

Op de Zwabisch-Beiersche hoogvlakte liggen München (400000 i.), de hoofdstad van Beieren, aan den Isar, met vele kunstverzamelingen, en Augsburg aan de Lech, welks handel in de Middeleeuwen belangrijker was dan nu.

Aan den Donau: UI 111, waar de rivier goed bevaarbaar wordt, en Regensburg aan liet noordelijkste punt.

Tusschen Donau en iWain: de nijvere, ouderwetsche stad Neurenberg (200000 i.). en Stuttgart (160000 i.), de hoofdstad van Wurttemberg, in het Neckardal.

Aan of dichtbij den Rijn: Straatsburg (140000 i.) in een kruispunt van wegen (Rijn Bourgondische poort Rhóne, en Parijs Weenen, langs den pas van Zabern in de Vogezen en oostwaarts langs den Donau); Mainz tegenover den mond