is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van en het handeldrijvende Frankfort (230000 i) aan den Main- Coblenz aan de samenvloeiing van Moezel en Kijn, Keulen (320000 i.) in de Rijnsche bocht, met drukken handel; Dusseldorf (180000 i.), de Rijnhandelsstad voor het industriëele gebied van Elberfeld-Barmen (270000 ..) (geweven stoffen) en Solingen (ijzer); Essen met de grootsche metaalindustrie-ondernemingen van Krupp. Aan den Moezel de vesting Metz. Ten W. van den Rijn de fabrieksteden Aken (130000 1.), eene aloude badplaats, en Krefeld (110000 i.), met fluwee-

en zijdefabrieken. ., n„m.„

ln het Wezergebied: Hannover (210000 1.), en Breinen (140000 i.), dat katoen, tabak en petroleum uit Amerika invoert en van waar uit vele landverhuizers vertrekken.

In het Elbegebied: Dresden (340000 1.), de hoofdstad van het dichtbevolkte, stedenrijke Saksen; Leipz.g (4000001 , met drukke .nissen en boekhandel; Maagdenburg; (2.5000>>.), aan de groote Elbebocht; Berlijn (1.7 mill. 1.), de hoofd- en residentiestad van Pruisen en tevens van het Du.tsche njk aan de Spree, in het punt van samenkomst van vele spoorwegen. De stad drijft daarlangs en langs vele kanalen een diukke handel en heeft zeer veel nijverheid, vooral m machmes ms umenteii, modeartikelen. Hamburg (625000 >.) de eerste handelsstad van Duitschland en van het Europeesche vasdand / Aan de Oder: Breslau (380000 1.), de hoofdstad van de Pruisische provincie Silezië, het middelpunt voor den handel in industrie-producten en voortbrengselen van den bodem van het oosten, naar het aantal inwoners de tweede stad van ruisen. Frankfort en Stettin (140000 1.), de eerste Duitsche handelsstad aan de Oostzee. _

Aan de Oostzee: Danzig (125 000 i.) aan een Weichselmond en Koningsbergen (170000 i.), aan de Pregelmonding, be.de drukke handelssteden met veel uitvoer van koren en hou .

1 uxem- Door België, Duitschland en Frankrijk ingesloten, burg. li<rt het groothertogdom Luxemburg, waarover onze Koning Willem 111 Groothertog was. De hoofdstad Luxemburg in het Moezelgebied, was vóór de ontmanteling eene sterke vesting.

§ 23. Nederlands natuurlijke gesteldheid. Hetkonmk-