is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ccn zeer bruikbare bouwgrond geworden, waar vooral aardappelen , rogge en boekweit worden verbouwd.

In de oosthelft des lands heeft het gemeenschappelijk be/it der heidegronden lang de ontginning tegengehouden. Sedert men is begonnen deze te verdeelen, maakt de ontginning ook hier meer vorderingen.

§ 27. Gebruik van den bodem. Nuttige delfstoffen bevat de Nederlandsche bodem buiten het hoog- en het Delfstoffen. laagveen s|echts weinig. Zuid-Limburg levert steenkool (Kerkrade, Heerlen) en bouwsteen (St.-Pietersberg; bij Valkenberg). De oostelijke hoogere gronden bevatten grint en keien. In de gronden, die langs de beken zijn bezonken, tieft men ijzeroer aan. De zeeklei, zoowel als de rivierklei der uiterwaarden, en liet leem leveren de grondstof voor de steenbakkerijen. De schelpen onzer kusten en stranden worden voor dekalkbranderijen verzameld.

Woeste Ongeveer i8" „ van Nederlands bodem ligt woest gronden, (heidevelden: de oogstvelden voor de bijen; onvergraven hoogvenen; zandverstuivingen etc.). De meeste woeste gronden (boven 't gemiddelde cijfer!) vindt men in Drente, Overijsel, Noord-Brabant en Gelderland.

Voor landbouw is ongeveer 1 4 van den bodem Landbouw..n gebruik Zee|anc|( Groningen en Limburg zijn

de voornaamste landbouwprovinciën. Warmoezerijen heeft men 't meest in de nabijheid der grootere steden; verder in t bijzonder nog in het Westland, de Streek, de Langedijk (bij Alkmaar), bij Breda. De Betuwe levert veel ooft. De bloembollenteelt van Haarlems omstreken is ook in liet buitenland beroemd. Bosschen bezit Nederland zeer weinig.

Wei- en hooiland nemen 1/3 van den bodem in Veeteelt. bes)ag. -t meest jn friesland, Holland, Utrecht en

Overijsel. Op de heidevelden zwerven nog groote kudden schapen rond. Bijenteelt eveneens in de heidestreken.

§ 27. Noord-holland. Holland was en is nog in vele opzichten het belangrijkste deel van Nederland. Dit gewest is vooral door den zeehandel rijk geworden. De met een breed strand afloopende Noordzeekust is met eene duinenreeks (behalve