is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen Petten en Kamperduin: Hondsbossche zeewering!) \an afwisselende breedte bezet. De duinen zetten zich^ voort op eveneens tot N.-H. behoorende waddeneilanden Texel, Vlieland en Terschelling. In 1629 werd Eierland door een dijk met Texel verbonden; later is door aanstuiving de d.jk ... ten duin

veranderd. Landbouw, «hapenlokken,, v.s«h=n, en ^v=art

7iin de hoofdmiddelen van bestaan op Texel. Het gtheele L • Z Vlieland is eene groote zand,„aal Vóór de lage Zmderz ekust li «ren het hoogere Wielingen en het lage Marken. Ook ÏSeX'S» hoogere Urk behoor, aan N.-H. De Noordzeekusten kennen slechts visschers- en badplaatsen: Zandvoort Wijk a/Z Eg mond. IJ muiden is ontstaan aan het ten behoeve van Amsterdams zeehandel gegraven Noordzeekanaal. Het heeft veel vischvangst. Op de noordpunt ligt, aan het einde van het Noordhollandsch kanaal, Helder (me ïuiw

iën 26000 i.), met verdedigingswerken; vóór de opening van het Noordzeekanaal was het de voorhaven van Amsterdam. Men vindt er het Koninklijk Instituut voor de Marine de rijkswerf en een zoölogisch station. Op de oostkust ligge

verscheidene stadjes, nl. Mede,„blik,

/., 000 i) Edam, Monnikendam, die alle met meer minder recht den naam van .doode steden" mogen dragen, da , ze na eene periode van rijke vischvangst en bloe,enden zeehandel zijn gaan kwijnen en nu alleen voor schepen van

gXg^Td8eS«neTn gronden volg, naar het O. zeeklei vooral in West-Friesland, de Ijpolders en de droog, makerijen Voor 't overige (in Waterland, de Zaanstreek en Amstelland) is de zeeklei nog grootendeels ^t aa^e^n ^ e Het klei- zoowel als het laagveengeb.ed is polderland. De meest< vroeger aanwezige meren (Schermer, Beemster, Purmer, Wor-

mer, Haarlemmermeer) zijn drooggemaakt. Alkmaar

De grootste helft van Noord-Holland ,s galand. A lm. ar Hoorn en Edam hebben drukke kaasmarkten. In West-l-ne^ "nd gedeeltelijk, in de Ijpolders en ^ Haarlemmermeer grootendeels is de bodem bouwland. Tuinbouw in de str"k- den Langedijk, den omtrek van Amsterdam en op de geestgronden,